Regulamin

Regulamin pobytu w gospodarstwie „Umilenie”

1. Gospodarstwo ma charakter gospodarstwa ekologicznego, i staramy się go zachować we
wszystkich aspektach życia.
2. Posesja jest ogrodzone i nie jest dostępna dla osób postronnych, przebywanie na jej terenie
związane jest z powiadomieniem właścicieli o tym fakcie.
3. Jesteśmy otwarci na państwa indywidualne plany pobytu, jednak z założenia tzw „doba hotelowa”
zaczyna się o godz. 14:00 i trwa do godziny 10:00 następnego dnia.
4. Państwa przyjazd po godz. 20.00 wymaga wcześniejszego zgłoszenie.
5. Z szacunku dla innych osób wypoczywających w gospodarstwie obowiązuje „cisza nocna” w
godz. 22.00 – 7.00 rano.
6. We wszystkich pomieszczeniach gospodarstwa obowiązuje zakaz palenia .
7. W gospodarstwie prowadzimy segregacje odpadów, jej pierwszy etap odbywa się w aneksach
kuchennych. Dostępne są tam dwa rodzaje pojemników
◦ 1 odpady biodegradowalne (przez tradycyjny szacunek do chleba zachęcamy naszych gości
aby wszelkie pieczywo pozostawić w odrębnych pojemnikach a na pewno wykorzystamy
je)
◦ 2 inne odpady przeznaczonej do dalszej segregacji

Nasi goście zobowiązani są do prowadzenia wstępnej segregacji odpadów, dzięki czemu
wspólnie dbamy o środowisko .
8. Na terenie posesji znajduje się parking, każdy z gości ma prawo do bezpłatnego jednego miejsca
parkingowego. W ujęciu prawnym miejsce to nie stanowi parkingu strzeżonego.
9. Dla wszystkich przebywających gości dostępne są następujące przestrzenie:
◦ hol rekreacyjny, – czynny poza godzinami ciszy nocnej.
◦ Ogród wraz z wydzielonym miejsce na ognisko-grila , mały basen rekreacyjny, boisko
trawiaste do zabaw i gier sportowych zapraszamy do 22.00.
◦ Gospodarstwo oferuje drobny sprzętu rekreacyjnego (leżaki, kijki do nording walking,
sprzęt do badmintona itp.) zwrot odbywa się do godz 20.00

10. We wszystkich wymienionych miejscach pkt. 9 obowiązują ogólne zasady zachowania
porządku i szacunku dla innych gości.
11. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoi, które powstałe z ich winy.
12. Rezerwacja pobytu uznawana jest za obowiązującą po wpłacie zaliczki w wysokości 25%
należności w przeciągu tygodnia od dokonania rezerwacji.
13. Zwrot części zaliczki przysługuje:
20 dni przed planowanym przysługuje zwrot w 50% dokonanej zaliczki,
w okresie krótszym niż 14 dni nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
Pozostałą kwotę należy wpłacić na miejscu w dniu przyjazdu.
14. W dniu wyjazdu prosimy o pozostawienie klucza w drzwiach pokoi.
15. Gospodarze służą wyjaśnieniami i radą we wszystkich spornych kwestiach dotyczących regulaminu i uprzejmie proszą zacnych gości o jego przestrzeganie.
17. Gospodarstwa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu ogólnego oraz regulaminu promocji w dowolnym momencie.

Komentowanie jest wyłączone.